Překlady

Překládám odborné i literární texty včetně korektur.
Mé překlady byste našli v publikacích z oblasti humanitních věd (sociologie, pedagogika, historie, sociální práce), ekologie, geografie, informatiky, stavitelství, ale i v literárních sbornících.
Ceny závisí na odbornosti, rozsahu a rychlosti překladu a pohybují se od 300-450 Kč za normostranu (1800 znaku včetně mezer).